Панютинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації ПЗОШ№2 здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса ПЗОШ№2 для подання інформаційного запиту:
Індекс:64660
Харківська область
м. Лозова  
смт.Панютине
вул.Широка,32
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (057) 45- 60 - 310;
факс: (057) 45- 60 - 310;
електронна пошта: khlibnaschool2@meta.ua 

Прізвище, ім'я, по батькові *:
E-mail відправника *:
Тема звернення:
Текст звернення *:
Код безпеки *:

Нормативно правове - забезпечення


- Зразок - пропозиції, заяви, скарги
- Про роботу зі зверненнями громадян у І півріччі 2019 року
- Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 року
- Про роботу зі зверненнями громадян у І півріччі 2018 року
- Інформація Панютинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Лозівської міської ради Харківської області щодо звернень громадян за І квартал 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року
- Про роботу зі зверненнями громадян у 2017 році

- Наказ "Про призначення відповідального за надання відповідної інформації за запитами громадян у Панютинській загальноосвітній школі І-ІІ ст. № 2"

 

Нормативно-правова база

 • Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 №393 (читати)
 • Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (читати)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (читати)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" (читати)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" (читати)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №26 "Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємстваз, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (читати)

Електронні звернення

28 жовтня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронного звернення. Зокрема, відповідно до зміненої статті 5 цього Закону, звернення, що адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, можуть бути надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Слід мати на увазі, що у письмовому зверненні, у тому числі у електронному, має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові громадянина, адреса, на яку заявник бажає отримати відповідь, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».

khlibnaschool2@meta.ua

Накази Управління

 • Наказ УОМС від 30.12.2016 року № 5 "Про затвердження графіків прийому громадян в Управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області на 2017 рік" (ознайомитись)
 • Наказ відділу освіти від 28.12.2016 року №530 "Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року та завдання на 2017 рік" (ознайомитись)
 • Наказ відділу освіти від 11.01.2014 року №018 "Про вдосконалення роботи із зверненням громадян" (ознайомитись)
 • Наказ відділу освіти від 11.01.2014 року №017 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у відділі освіти" (ознайомитись)
 • Наказ відділу освіти від 25.11.2013 року №453 "Про затвердження класифікації індексу основних питань, що порушуються у зверненнях громадян" (ознайомитись)

Зразки документів для звернення громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.(ст. 3 Закону України "Про звернення громадян").

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадо-вих осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, по-рушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємст-вам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадо-вим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повнова-ження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину