Актуальна інформація для батьків майбутніх першокласників

Документи для зарахування дитини до 1 класу:
- Заява від батьків або осіб, що їх замінюють;

- Якісна копія свідоцтва про народження;

- Форма 086-о за 2019 рік;

- Дані про щеплення дитини;

- Довідка про підтвердження соціальної пільги учня (за наявності). (Форма заяви)

До заяви додаються: 
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; 
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);
4) довідка про підтвердження  соціальної пільги учня (за наявності). 
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психологопедагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації.     

Алгоритм зарахування учнів до 2-9 класів:
1 крок: письмове звернення від батьків (для учнів, які не досягли повноліття) або учня в довільній формі до обраного закладу освіти щодо можливості зарахування дитини; 
2 крок: отримати від керівника обраного закладу письмову відповідь про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу, у якому має бути вказаний кінцевий термін для подання заяви про переведення та подання особової справи учня;
3 крок:  до закладу освіти, з якого переводиться учень, подати заяву одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня та письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня;
4 крок:  упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня;
5 крок: упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від закладу освіти зазначених документів учень чи один із його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має подати до закладу освіти, до якого переводиться учень: 
-    заяву про зарахування згідно з додатком 1 до цього Порядку; 
-    особову справу учня;
-    довідка про підтвердження  соціальної пільги учня (за наявності).

Нормативно - правове забезпечення


- Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти
- Мікрорайон обслуговування Панютинської ЗОШ І-ІІ ступенів №2
- Форма проходження медоглядів

- Батькам щодо проведення профілактичних щеплень